Lög og reglugerðir

Eftirfarandi lög og reglugerðir gilda um faggildingu á Íslandi

Lög um faggildingu o.fl., nr. 24/2006

Reglugerð nr. 566/2013 um markaðseftirlit, faggildingu o.fl.

Reglugerð nr. 346/1993 um starfsemi faggiltra óháðra skoðunarstofa

Reglugerð nr. 350/1993 um starfsemi faggiltra vottunarstofa

Reglugerð nr. 351/1993 um starfsemi faggiltra prófunarstofa

Reglugerð nr. 631/1994 um starfsemi endurskoðunarverkstæða með B-faggildingu

Reglugerð nr. 41/1996 um starfsemi verkstæða með B-faggildingu til prófunar á ökuritum

Reglugerð nr. 354/1997 um starfsemi þjónustuverkstæða með B-faggildingu

Reglugerð nr. 94/2004 um starfshætti faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar

Reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim

Reglugerð 678/2009 um raforkuvirki

Reglugerð 966/2016 um lyftur og öryggisíhluti fyrir lyftur

Reglugerð 570/2000 um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur

Reglugerð 414/2021 um skoðun ökutækja

Byggingarreglugerð 112/2012

Reglugerð 477/2017 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara

Reglugerð 481/2017 um ítarlegar reglur um fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum