Lög og reglugerðir

Eftirfarandi lög og reglugerðir gilda um faggildingu á Íslandi

Lög um faggildingu o.fl., nr. 24/2006

Reglugerð nr. 566/2013 um markaðseftirlit, faggildingu o.fl.

Reglugerð nr. 346/1993 um starfsemi faggiltra óháðra skoðunarstofa

Reglugerð nr. 350/1993 um starfsemi faggiltra vottunarstofa

Reglugerð nr. 351/1993 um starfsemi faggiltra prófunarstofa

Reglugerð nr. 631/1994 um starfsemi endurskoðunarverkstæða með B-faggildingu

Reglugerð nr. 41/1996 um starfsemi verkstæða með B-faggildingu til prófunar á ökuritum

Reglugerð nr. 354/1997 um starfsemi þjónustuverkstæða með B-faggildingu

Reglugerð nr. 94/2004 um starfshætti faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar